AKTUALITY

PROVOZ KOMPOSTÁRNY V ROCE 2016

30.03.2016 14:10

Provozovatel: Technické služby Velké Popovice, Komenského 254, Velké Popovice, středisko Brtnice 56, IČ: 43 75 34 18

Umístění kompostárny: areál TS VP, středisko Brtnice 56, Velké Popovice

Odpovědný pracovník: Josef Hůrka, tel. 731 448 881

 

Provozní doba:

Od 03.04. 2016 do 30.11.2016

Středa 15.00 – 17.00 hod.

Neděle 09.00 – 12.00 hod.

 

Provozovatel stanovuje následující seznam bioodpadu, který bude do kompostárny ukládán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady.

 

Ostatní odpad nebude do kompostárny přijat (např. kameny, pařezy, stavební suť atd.)

 

PROVOZ KOMPOSTÁRNY V ROCE 2015

25.03.2015 17:02

Provozovatel: Technické služby Velké Popovice, Komenského 254, Velké Popovice, středisko Brtnice 56, IČ: 43 75 34 18

Umístění kompostárny: areál TS VP, středisko Brtnice 56, Velké Popovice

Odpovědný pracovník: Josef Hůrka, tel. 731 448 881

 

Provozní doba:

Od 01.04. 2015 do 30.11.2015

Středa 15.00 – 17.00 hod.

Neděle 09.00 – 12.00 hod.

 

Provozovatel stanovuje následující seznam bioodpadu, který bude do kompostárny ukládán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady.

 

Ostatní odpad nebude do kompostárny přijat (např. kameny, pařezy, stavební suť atd.)

 

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2014

08.01.2014 08:58

Na zasedání zastupitelstva obce Velké Popovice konaného dne 30.12.2013 bylo přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje ceny pro koncové uživatele pro rok 2014 u stočného 53,- Kč včetně DPH, u likvidace dovážených splaškových vod 50,- Kč včetně DPH. Výše vodného se nemění.

 

 

ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ

- práce sacím a tlakovým vozem

- tlakové čištění kanalizací

- čištění dešťových v pustí

- čištění čerpacích stanic

- čištění revizních šachet

Kompletní seznam nabízených služeb této činnosti naleznete v sekci NABÍZENÉ SLUŽBY

 

VODNÉ A STOČNÉ

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2016

29.01.2016 21:36
Vodné 42,- Kč / m3 Stočné 53,- Kč / m3   Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

TOPlist