Technické služby Velké Popovice v rámci hlavní činnosti zajišťují následující služby pro obec Velké Popovice a přilehlé osady v katastru:

 

1. správa a údržba zeleně

2. úklid veřejných prostranství

3. likvidace černých skládek

4. údržba místních komunikací (zimní údržba, letní údržba)

5. správa obecních lesů