Cena vodného a stočného od 1.1.2022

21.03.2022 11:32

Vodné: 53,180,- Kč bez DPH

Stočné: 62,570,- Kč bez DPH