CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2014

08.01.2014 08:58

Na zasedání zastupitelstva obce Velké Popovice konaného dne 30.12.2013 bylo přijato následující usnesení:

Zastupitelstvo obce Velké Popovice schvaluje ceny pro koncové uživatele pro rok 2014 u stočného 53,- Kč včetně DPH, u likvidace dovážených splaškových vod 50,- Kč včetně DPH. Výše vodného se nemění.