PROVOZ KOMPOSTÁRNY V ROCE 2015

25.03.2015 17:02

Provozovatel: Technické služby Velké Popovice, Komenského 254, Velké Popovice, středisko Brtnice 56, IČ: 43 75 34 18

Umístění kompostárny: areál TS VP, středisko Brtnice 56, Velké Popovice

Odpovědný pracovník: Josef Hůrka, tel. 731 448 881

 

Provozní doba:

Od 01.04. 2015 do 30.11.2015

Středa 15.00 – 17.00 hod.

Neděle 09.00 – 12.00 hod.

 

Provozovatel stanovuje následující seznam bioodpadu, který bude do kompostárny ukládán: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní odpady.

 

Ostatní odpad nebude do kompostárny přijat (např. kameny, pařezy, stavební suť atd.)