Cena vodného a stočného od 1.1.2023

10.02.2023 08:18

Vodné: 54,87 Kč bez DPH / 60,40 Kč s DPH

Stočné: 64,32 Kč bez DPH / 70,80 Kč s DPH