Drobná provozovna vznikla jako nástupnická organizace komunálních služeb MNV Velké Popovice. Dne 31.05.1993 získala Drobná provozovna právní subjektivitu. Od tohoto data vystupovala Drobná provozovna Velké Popovice jako samostatný právní subjekt – příspěvková organizace zřízená Obcí Velké Popovice. Obecním zastupitelstvem byl Drobné provozovně předán pozemek v Brtnici. Hlavní náplní práce Drobné provozovny byla letní a zimní údržba majetku Obce Velké Popovice.

     Dne 26.04.2012 na základě rozhodnutí zastupitelstva dochází ke změně názvu. Od tohoto okamžiku nese organizace nový název "Technické služby Velké Popovice, příspěvková organizace".