ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ

Nabízíme vysokotlaké čištění sacím a tlakovým vozem MAN. V rámci této činnosti nabízíme následující služby:

 

- práce sacím a tlakovým vozem

- tlakové čištění kanalizací do DN 600 mm

- čištění děšťových vpustí

- čištění čerpacích stanic

- čištění revizních šachet

- čištění dešťových svodů

- vysokotlaké čištění stěn jímek

- ředení kalů jímek

- likvidaci splaškových vod

 

Ceník výše nabízených služeb Vám rádi poskytneme na vyžádání.