Nový způsob odečtu odebrané pitné vody

17.02.2019 09:15

     Vážení zákazníci, kteří Jste napojeni na obecní vodovodní řad dovolte mi , abych Vám touto cestou oznámil, že v roce 2019 dochází ke změně způsobu odečtu Vámi odebrané pitné vody.

     Do dnešního dne pravidelné čtvrtletní odečty spotřebované pitné vody prováděli pracovníci TS Velké Popovice. Tento způsob odčítání se mění tak, že pracovníci TS Velké Popovice budou provádět pravidelný odečet pouze  1 x za rok a to vždy za III.Q v příslušném roce. Tento odečet se bude provádět v posledním týdnu měsíce září.

     Odečet za I. Q a II. Q příslušného roku si bude provádět sám odběratel tzv. samoodečtem.  Odečet za IV. Q v příslušném roce se bude provádět naším odhadem . Termín samoodečtu za I.Q a II.Q v příslušném roce bude vždy poslední týden měsíce březen a červen . 

     Po samoodečtu se skutečný stav nahlásí do TS Velké Popovice středisko Brtnice 56 a to několika možnými způsoby: telefonicky tel. 323 665 376, mob. SMS 731 448 884, email: info @tsvp.cz .