Otevření sběrného místa na bioodpad rok 2023

10.03.2023 09:19

Tímto oznamujeme všem občanům, kteří využívají obecní sběrné místo na bioodpad (dříve kompostárnu u TS Velké Popovice), že provoz tohoto sběrného místa bude pro rok 2023 zahájen dne 22. března 2023 (středa).

 

Provoz stejný tj.:

 

STŘEDA:   15.00 – 17.00 hodin  

NEDĚLE:   09.00 -  12.00 hodin