Provoz sběrného místa pro bioodpad

04.03.2024 17:20

Vážení občané tímto Vám oznamujeme, že provoz sběrného bio místa (dříve obecní kompostárna u TS) bude opět v roce 2024 zahájen dne 10.3. 2024 od 09.00 hodin. Dále pak pravidelně Středa od 15.00 – 17.00 hodin, neděle od 09.00 – 12.00 hodin.