Sběr elektroodpadu

02.02.2020 19:09

Nepotřebný elektroodpad je možné jednou měsíčně odevzdat v areálu TS. Bližší informace v přiloženém dokumentu Sběr .pdf (91 kB).