Ukončení provozu sběrného místa k 30.11.2022

28.11.2022 13:29

Tímto oznamujeme všem občanům, kteří využívají obecní sběrné místo na bioodpad (dříve kompostárnu u TS Velké Popovice), že její provoz pro rok 2022 bude ukončen 30. listopadu 2022 (středa).

Kompostárna_Ukončení.docx (73858)